AT4 – Mål og krav

Omfang og fag

15 moduler

3 elevtimer

Studierejsefag

Uge 10 eller 11

Kompetence – eleverne skal kunne…

Eleverne skal kunne vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

Formulering af undersøgelsesfokus, spørgsmål, konklusioner og produktion af mundtligt oplæg med f.eks. PP eller filmoptagelse, hvor eleverne forholder sig til de metoder, de har anvendt i forbindelse med en undersøgelse (Undersøgelse skal her forstås bredt). Det kan være en survey, billedanalyse, interview, sproganalyse, kildekritiske analyser, kreative analyser etc.).

I klassen kan man også aftale, at der udarbejdes en synopsis i forbindelse med en fremlæggelse af arbejdet.