Mål og krav

Emne

Selvvalgt emne

 

De AT-faglige mål

Eleverne skal kunne:

  • Anvende en undren til at stille relevante spørgsmål
  • Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf.
  • Vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag (også i AT5)

 

Omfang

16 moduler hvortil der er knyttet 3 elevtimer

 

Produktkrav

Problemformulering, underspørgsmål og delkonklusioner og mundtligt oplæg med fx. PP eller filmoptagelse, hvor de vigtigste resultater præsenteres og evalueres

 

Lærerne melder de fagfaglige mål ud ved forløbets start.