Vejledning

I forløbet omkring DHO-opgaven har du mulighed for at få vejledning af din lærer. Gør brug af vejledningen, det øger dine chancer for at skrive en god opgave og for at blive bedre rustet til de vigtige opgaver i 2.g og 3.g.

Din lærer vil informere dig nærmere om, hvordan og hvornår vejledningen kan foregå.

Forbered dig til vejledning:

Du skal forberede dig, inden du har vejledning med din lærer. Du kan ikke forvente, at din lærer ’bare’ fortæller dig, hvad du skal gøre i opgaven, og hvad du skal skrive om. Du skal trænes i selv at tage ansvar for din opgave. Det gør du ved at:

  • Læse om dit emne
  • Sende materiale og spørgsmål til din lærer inden vejledningen
  • Have tænkt over på forhånd, hvad du vil bruge vejledningen til, og hvad du vil tale om