Opgaveformulering

Opgaveformulering

DHO-opgaven skrives på baggrund af en opgaveformulering. Den er din ’rutevejledning’ for opgaven. Derfor er det vigtigt, at du i hele dit arbejde med opgaven holder dig opgaveformuleringen for øje, så du ender med at få skrevet en opgave, der besvarer opgaven.

Du får hjælp af din lærer til at opstille din opgaveformulering, men du skal selv være med til at forme og præge den i undervisningen og vejledningen, og du skal selv skrive et forslag til den. Din lærer skal godkende den og evt. hjælpe dig med at rette den til, inden du er klar til at skrive.

Opgaveformuleringen er egentlig en omformulering af din problemformulering, så den bliver omsat til de trin, du skal tage i din opgave. Opgaveformuleringen vil typisk være bygget op omkring Blooms taksonomiske niveauer og gradvist stige mod de højere niveauer. Dvs.:

 

-niveau 1: Redegørelse
-niveau 2: Analyse og fortolkning
-niveau 3 :Vurdering, sammenligning, diskussion

 

Når du skal skrive din opgaveformulering kan du lade dig inspirere af disse eksempler. Læg mærke til, at de svarer til eksemplerne på problemformuleringer under Problemstilling og problemformulering’. Så kan du selv følge den omformulering, der er sket.

 

Eksempel 1:

Redegør kortfattet for arbejderbevægelsen i Danmark i slutningen af 1800-tallet.

Foretag en sproglig analyse og fortolkning af Holger Drachmann: ”Engelske Socialister” (1871) med fokus på det moderne gennembruds kendetegn

Med udgangspunkt i analysen og med inddragelse af kildekritiske overvejelser ønskes en vurdering af, hvordan Drachmanns digt kan placeres i den samtidige debat om arbejdernes vilkår i Danmark. I denne del af opgaven kan der inddrages supplerende kildemateriale efter eget valg.

 

Eksempel 2:

Redegør for udviklingen af en nationalfølelse i Danmark i første del af 1800-tallet.

Giv en analyse af H.C. Andersens eventyr ”Holger Danske” med særlig henblik på fortælleteknik og personfremstilling, herunder Holger Danske.

Diskuter H.C. Andersens brug af nationale symboler. Hvilken rolle kan de spille for en nationalfølelse i Danmark?

 

Eksempel 3:

Redegør for situationen omkring pornoens frigivelse i Danmark.

Analyser argumentationen for og imod ideerne bag pornoens frigørelse i teksterne Bente Hansen (1978): ”Pornofrigivelse og kvindefrigørelse” og Joan-søstrene (1982): ”Porno: Hvad er det og hvad gør vi ved det?”. Inddrag heri kildekritiske overvejelser.

Diskuter til sidst, i hvilken grad man kan sige, at frigivelsen har opfyldt sit formål?