Opstilling af litteraturliste

Sidst i din opgave skal du placere en litteraturliste. Ved litteratur forstås her alt det materiale (bøger, hjemmesider, film, dokumentarudsendelser m.m.), som du har benyttet til din besvarelse. Husk at få hele den benyttede litteratur med, også avisartikler, internetsider og lignende. Her kommer de regler, du skal følge:

 

Bøger:

Oplistes alfabetisk efter forfatterens eller redaktørens (= red.) efternavn efter følgende model:

 • Forfatternavn(e)
 • Udgivelsesår i parentes
 • Titel (i kursiv)
 • Forlag
 • Udgivelsessted (dvs. forlagets hjemsted)
 • Udgave (hvis der er flere)

Hvis du kun har anvendt visse afsnit af en bog, bør du angive dette ved at notere kapitelnummer og/eller sidetal.

Eksempel:

1) Rantzau, Pau (1972) Alle tiders tal. Politikens Forlag. København. Side 360‑363: Det gyldne snit.

 

Ved flere forfattere eller redaktører.

Ved to forfattere skriver du et “&” mellem navnene. Fx

Fibiger, Johannes & Lütken, Gerd (2012) Litteraturens Veje, Systime, Århus, 3. udg.

Ved tre eller flere forfattere skriver du den førstnævnte i bogen efterfulgt af “m.fl.” fx.

Hildebrandt, Steen m.fl. (2012) Introduktion til teori U, Gyldendal, København.

 

Artikler eller tekster i antologier

Artikler i bøger eller tidsskrifter eller tekster fra antologier kan du notere således:

 • forfatter
 • årstal i parentes
 • titel (i citationstegn)
 • ”I” (eller ”in” = latin)
 • tidsskriftets/bogens navn (i kursiv) + oplysninger om forlag mv. som under ’bøger’ ovenfor
 • sidehenvisning

Eksempel:

4) Lønstrup, Lars (1996) ”Speciale uden vejledning”. I: Universitetsavisen, nr. 6, 11. april 1996, s. 3.

 

Håndbøger

Opslagsbøger, som måtte være brugt i forbindelse med arbejdet, anføres som ’håndbøger’. Titel og årstal er nok:

Eksempel:

1) Samfundsstatistik 2013

2) Statistisk Årbog 2013

 

 

Elektroniske kilder

Ved elektroniske kilder forstås tekster og lignende, du finder på internettet samt i elektroniske databaser. Elektroniske kilder forsynes i litteraturlisten med

 • forfatter
 • Årstal, hvis det foreligger
 • titel (overskrift)
 • normalt tilføjes også en kort beskrivelse af, hvad emnet på netsiden er
 • den elektroniske adresse
 • dato, hvornår materialet sidst blev hentet

Eksempler:

5) Dahl, Anders m.fl. (2006): ”USA’s udenrigspolitik overfor Iran og Irak”. En projektrapport fra RUC.

http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/1843/1/Helt%20færdigt%20projekt%207%20juni.pdf. Hentet den 17. maj 2011.

6) Danmarks Statistik. Statistikbanken. Tal om udviklingen i antallet af landbrugsbedrifter.

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1159. Hentet den 17. maj 2011.

7) Den Store Danske. Gyldendals åbne encyklopædi. Artikel om vandmiljøplaner.

http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_miljø/Miljø_og_forurening/Vandmiljø,_spildevand_og_olieforurening/vandmiljøplaner?highlight=vandmiljøplan. Hentet den 17. maj 2011.

8) Wikipedia. Artikel om gylle.

http://da.wikipedia.org/wiki/Gylle. Hentet den 17. maj 2011.

 

Lyd og billeder

Her tænkes for eksempel på tv-udsendelser, dokumentar- og spillefilm, klip fra YouTube, billeder fra Googles billedarkiv m.v.

Drejer det sig om tv-udsendelser, dokumentar- og spillefilm udgivet på DVD eller video, anføres

 • Instruktør, tilrettelægger/journalist
 • Årstal
 • titel
 • produktionsselskab/kanal
 • produktionsår
 • en kort beskrivelse af, hvad der er filmens emne

Eksempel:

9) Madden, John (1998) Shakespeare in Love. Universal Pictures. (En fiktiv fortælling om tilblivelsen af ’Romeo & Juliet’).

10) Wilson, Michael (2005) Michael Moore Hates America. Allumination Filmworks. (Et forsøg på at fange Michael Moore på det forkerte ben).

Drejer det sig om klip fra YouTube, nyhedsmedier o. lign anføres

 • navn på producent, hvis en sådan foreligger
 • årstal, hvis et sådant foreligger
 • titel, hvis en sådan foreligger
 • en kort beskrivelse af, hvad emnet på netsiden er
 • den elektroniske adresse
 • dato hvornår materialet sidst blev hentet

Eksempler:

11) Huntington, Samuel om civilisationers sammenstød. Klip fra YouTube. http://www.youtube.com/watch?v=5huB7mW9FXI. Hentet den 17. maj 2011.

12) ”Viden om – rejser i rummet”(2008). Udsendelse fra DR2 den 17.6.2008. http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Programmer/Viden+Om+med+Ann+Marker/Programmerne/2008/06/0522141346.htm. Hentet den 17. maj 2011.