Køreplan

Køreplan, DHO 2019

Forud for skrivning

 • Uge 8: Orientering om DHO i kantinen v. SU
 • Afviklings- og afleveringstidspunktet er forskelligt fra klasse til klasse.
 • I hver klasse arbejdes med ét fælles emne, hvortil der stilles tre opgaveformuleringer. Der gives to kilder for hver af de tre opgaveformuleringer.

Skriveperioden

 • Skriveperioden for DHO er i marts-april måned.
 • Opgaverne udformes enkeltvis og omfatter 4-6 sider. Der gives seks timers fordybelsestid pr- elev hertil.
 • Der indgår timers videnskabsteori i forløbet.
 • I skriveperioden er der fokus på:
  • Besvarelse af en stillet opgaveformulering
  • Fagenes metoder
  • Faglig formidling og akademisk skrivning
  • Opgavens formalia, herunder anvendelse af citater og henvisninger
  • Udvælgelse af baggrundsmateriale til historie inden for en ramme eller afgrænset tekstbank.
 • Eleven arbejder sammen med deres lærere på at forberede den mundtlige præsentation af deres DHO.
 • Afleveringen af DHO foregår via Lectio. Deadline for afleveringen af DHO fastsættes af klassens lærere.

Efter afleveringen

 • Eleverne modtager fra lærerne forud for eksamen et udfyldt responsark.
 • Den mundtlige præsentation foregår i eksamensperioden. Hver elev har 24 minutter til eksamen, inklusive votering og feedback.
 • Der gives en samlet karakter på baggrund af opgave og præsentation.
 • Karakteren tæller ikke med på eksamensbeviset.
 • Lige efter den mundtlige eksamen udfylder eleven et refleksionsark, der skal uploades på Lectio/anden platform.

 

24.01.19/SU