Hvad er DHO?

Dansk-historieopgaven (DHO) er den første af de tre store skriftlige opgaver i gymnasiet. I 2.g. skal du skrive en studieretningsopgave(SRO) og i 3.g. skal du skrive dit studieretningsprojekt(SRP). Derfor har DHO også til formål at træne dig i at skrive de følgende opgaver. Dansk-historieopgaven skal inddrage begge fag, og det er en opgave, hvor du ud fra fagenes metoder og teori skal arbejde med et centralt fagligt emne. Dine lærere sætter en ramme for, hvad opgaven kan handle om, fx ”1930’ernes ideologier”, ”Det moderne Gennembrud” eller ”Den kolde krig”. Det gør de for at gøre det lettere for dig at holde fokus på at træne det at skrive en opgave. Opgaven skal fylde 4-6 sider, hvis du skriver individuelt. Men du også skrive sammen med en klassekammerat – så skal den samlede længde være 8-12 sider. Opgaven skrives som en besvarelse af en opgaveformulering. Opgaveformuleringen skal du selv udarbejde, men din lærer hjælper dig undervejs og skal godkende den.

Derudover skal du også ’forsvare’ din opgave mundtligt. Forsvaret er individuelt, og du er inde til forsvar i ca. 20 minutter. Du får en samlet karakter og respons på opgaven og forsvaret, som du skal gemme til SRO og SRP.

 

 En DHO består af:

-Forside med opgaveformulering

-Indholdsfortegnelse

-Indledning
-Redegørelse
-Analyse og fortolkning
-Sammenligning/diskussion/perspektivering/vurdering.
-Konklusion.

-Litteraturliste

-evt. bilag

Det kan du læse mere om, hvordan du skal udforme her på skrivemammutten.

 

Kompetencemål:

Efter opgaven skal du gerne kunne:
-Lave en faglig besvarelse af en opgaveformulering
-Sørge for der er sammenhæng i en opgave
-Arbejde på forskellige taksonomiske niveauer
-Vurdere et materiales brugbarhed

-Gøre dig grundlæggende overvejelser om brug af fagenes metoder og valg af tekster.
-Bruge dokumentation (citater og andre kildehenvisninger)
-Beherske formalia, opgavetekniske krav
-Overholde tidsplan og frister i en vejledningsproces
-Spille en aktiv rolle i vejledningsprocessen

-Og derudover skal du have trænet at opstille et spørgsmål som udgangspunkt for efterfølgende problem- og opgaveformulering.