Formalia

Formalia

Formalia er de krav, der stilles til opgavens udformning og opsætning.

 

Opgavens hovedopbygning skal se sådan ud:

  • Forside (brug skabelonen under ’blanketter’)
  • Indholdsfortegnelse (angiv hoved- og underafsnit  samt sidetal for hele opgaven)
  • Indledning (skrives bedst færdig til sidst, skal kunne læses i direkte sammenhæng med konklusionen)
  • Opgavens hovedafsnit (redegørelse, analyse og fortolkning, diskussion/vurdering)
  • Konklusion (skal kunne læses som svar på indledningens opgaveformulering)
  • Eventuelle noter
  • Litteraturliste
  • Bilag (evt.)

 

Sideopsætning:

DHO’en må fylde 4-6 sider pr. elev. En side, eller en standardside består af 2400 tegn inkl. mellemrum. Du kan få word til at tælle dette for dig.

Til sidetallet tæller dog ikke: indholdsfortegnelse, illustrationer, litteraturliste, noter og eventuelle bilag.

I en skriftlig opgave i gymnasiet skal siden sættes op på denne måde:
Skriftstørrelse 12
1½ linjeafstand
Margin 3 cm
I praksis ser det sådan ud:

I en skriftlig opgave i gymnasiet er det vigtigt, at du har styr på, hvordan man laver noter og litteraturhenvisninger, og hvordan du opstiller din litteratur i en litteraturliste til sidst i opgaven. Og det er i højeste grad vigtigt, at du får lavet en litteraturhenvisning, når du henter din viden fra en bestemt bog eller en bestemt side på nettet. Igennem din opgave skal det være klart for den, der læser den, hvor du har hentet din viden fra, ellers risikerer du at blive anklaget for plagiat.

 

Noter:
Hvis du har brug for at lave noter til din opgave undervejs, så benyt dig af ’fodnoter’. Dvs. noter, der står i bunden af siden. Word har indbygget en smart funktion til at lave fodnoter og sørger automatisk for nummerering.

 

Litteraturhenvisninger:

Når du citerer fra en tekst, eller bygger din fremstilling på noget, du har læst et bestemt sted, så skal du lave en litteraturhenvisning. Formålet med en litteraturhenvisning er, at din læser kan kontrollere, hvordan du er nået frem til din viden. Litteraturhenvisninger er derfor en del af opgavens videnskabelige redelighed.

Du kan skrive din litteraturhenvisningen som en fodnote, eller blot i en parentes efter den tekst du vil henvise til. Reglen for henvisningen er, at der skal være tilstrækkelig information til at finde den litteratur, du henviser til i litteraturlisten bag i opgaven. I udgangspunktet skal du altid medtage forfatterens efternavn, årstallet for udgivelsen og sidetallet du henviser til i litteraturen, fx (Andersen, 2007, s.23). Skulle der være flere værker af samme forfatter fra samme år i din litteraturliste, skal du også skrive titlen.

Hvis du flere gange i træk henviser til det samme værk, så kan du bruge forkortelsen ’ibid.’ (i samme værk), fx (Ibid., s.24).

Det vigtigste er, at du er konsekvent og henviser på samme måde igennem hele opgaven.

Henviser du til artikler og lignende på hjemmesider, så skal netadressen ikke stå i litteraturhenvisningen. Her skal du blot skrive kilden og titlen. Fx BBC.com: “Syria conflict: Kerry seeks to narrow divisions with Russia.” (se eksempel ved at klikke her; Eksempel_henvisning). Kender du forfatterens navn og udgivelsesdato, så kan du opstille henvisningen som ved bøger. Netadressen angiver du i litteraturlisten.

Du kan læse mere om, hvordan du skal opstille din litteraturliste under ’Opstilling af litteraturliste’.