Mål og krav i AT 2

Omfang og fag

16 moduler

3 elevtimer

Renæssance

Fysik og historie / matematik og dansk/billedkunst

Uge 10/11

Kompetence – eleverne skal kunne…

-se den naturvidenskabelige metodes fødsel og analysere de naturvidenskabelige love som udvikles som følge af nye eksperimenter og matematiske analyser samt opbygning af nye samfund og autoriteter.

Mundtligt oplæg ved udvalgte grupper

Besvarelse af arbejdsark om verdensbilleder, historiske emner osv.

Forslag til forløbsstruktur

I fysik/matematik ses på den naturvidenskabelige metode og historie/dansk/billedkunst ser på det ændrede menneskesyn og opbygning af nye samfundsstruktur, samt (evt.) den teknologiske udvikling