Mål og krav

Omfang og fag

16 moduler

3 elevtimer

Samfundsfag / dansk og et andet fag -> Magt og medier

Øvrige kombinationer -> selvvalgt emne

Uge 39-40

 

Kompetence – eleverne skal kunne….

– tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder

– stille relevante spørgsmål til de involverede fag

 

Produktkrav

Et debatindlæg om medier og magt (kan være i form af et rollespil, læserbrev, klassefremlæggelse eller lignende) eller en medieanalyse (evt. af eget medieprodukt)

 

Forslag til forløbsstruktur

Dag 1: Introduktion til AT / Stille relevante faglige spørgsmål

Dag 2-3: Faglig påklædning ift. de involverede fag

(Magt og medier: Spin, magtformer, medialisering, vinkling, nyhedskriterier, journalistiske redskaber)

Dag 4-5 Arbejde med produkt / Introduktion til studierapporten