Mammutlegat

Bestyrelsen for Foreningen af Mammuttens Venner kan uddele to årlige legater på 2000,- stykket.

Legaterne gives til to elever fra 3.g – en dreng og en pige – som ved deres særlige engagement har styrket kammeratskab og det sociale liv, ikke bare i deres klasse, men også på skolen som helhed.

Kandidaterne til legaterne indstilles af elever eller ansatte på Munkensdam Gymnasium gennem en skriftlig, sagligt begrundet indstilling, der skal være bestyrelsen i hænde senest 1. juni.

Indstillinger sendes til mailadressen ja@munkensdam.dk. De endelige modtagere udvælges blandt ansøgningerne af foreningens bestyrelse.

Legaterne uddeles i forbindelse med translokationen.

Herudover vil der også uddeles to bogpriser til elever, der på faglig vis har vist stort engagement og flid.

/Mammuttens Venner