Elevråd på Munkensdam

Struktur i Elevrådet 2018

Formand

Nikolaj Jes Petersen (2.V)

Næstformand

Anna Lysholm Borch (1.A)

Elevrådet Munkensdam

I Elevrådet på Munkensdam Gymnasium har vi fokus på at opfylde elevernes ønsker, og derigennem styrke sammenholdet, så vi sammen kan styrke skolen mest muligt. Elevrådet stræber efter at opfylde såvel store ønsker som små. Man har i elevrådet lov til at have ideer, som går ud over det sædvanlige. Vi tør tænke ud af boksen. For at opnå dette mål arbejder Elevrådet både i interne og eksterne udvalg.

Elevrådet har repræsentanter i eksterne udvalg som Bestyrelsen, Udvalg for Skolekultur mm. Dette er vores mulighed som elever for at få indflydelse og blive hørt af både ledelse og lærerstab. Ud over de eksterne udvalg har Elevrådet en række interne udvalg, der arbejder mere fokuseret på specifikke områder af hverdagen på Munkensdam. Fx har Elevrådets skolefotoudvalget gjort det muligt for eleverne i skoleåret 15/16 at få taget klassebilleder, hvilket ellers førhen ikke har været muligt. Elevrådet arbejder hårdt på at opfylde flere ønsker som dette.

Elevrådet holder møde hver anden uge, hvor medlemmer og andre interesserede samles. Hver klasse har to medlemmer i Elevrådet, en suppleant og en repræsentant. Dette er vores mulighed for at sikre at flest mulige ideer og input bliver hørt. For at sikre en jævn kontakt med ledelsen har Elevrådets formandskab regelmæssige møder med ledelsen.

Selvom du ikke repræsentant eller suppleant i din klasse, er Elevrådet meget interesseret i dine forslag og ideer, da det er sådan, at vi sammen skaber den bedste skole.

Elevrådet er her for alle – også for dig.

 

Eksterne udvalg

Skolebestyrelsen

Der skal være to repræsentanter fra elevrådet i bestyrelsen. Her diskuteres blandt andet skolens økonomi. Elevrådet har en stemme. En af repræsentanterne fra elevrådet skal være over 18, da dette er påkrævet for stemmeret i bestyrelsen.

Emilie Henriksen (2.Y) og Emily Oppenhagen Krøller (2.U)

 

Udvalg for skolekultur

Elevrådet har to repræsentanter. USK behandler kulturen og miljøet på skolen, herunder studie-ordensregler, arrangementer og udsmykning på skolen.

Anna Lysholm Borch (1.A) og Freja Nordstrøm (1.X)

 

Udvalg for pædagogik

Elevrådet har to repræsentanter. Her bliver blandt andet AT og Skrive- Mammutten behandlet.

Mikkel Andersen (2.V) og Freja Nordstrøm (1.X)

 

Talent-udvalget
Elevrådet har to repræsentanter. Udvalget evaluerer løbende arbejdet med talentudviklingen, herunder foretage en udvælgelse af talentaktiviteter inden for hhv. fakulteter, faggrupper og tværfaglige områder.

Nikolaj Jes Petersen (2.V) og Emilie Henriksen (2.Y)

 

Internationalt udvalg

Elevrådet har to repræsentanter, med til møderne er RA, CB, HS og repræsentanter fra i- klasserne. Internationalt udvalg arbejder med Verden til Frokost, I-dagen og det internationale element på skolen.

2 repræsentanter er på valg på førstkommende elevrådsmøde

 

Kantineudvalg

I kantineudvalget er der brug for 2 elever, som løbende er kontaktpersoner mellem kantinen og elevrådet, herunder hører møder med JA og kantinechefen.

Sine Nygaard Opauka (1.U) og Emily Oppenhagen Krøller (2.U)

 

Interne udvalg

Musik udvalg

Der skal arbejdes på, at musikudvalget bliver hørt i forbindelse med eksempelvis musikarrangementer, men også med hensyn til musiklokalitet.

Musikudvalgets nødvendighed diskuteres på næste elevrådsmøde

 

”Spred god stemning”- udvalg

Udvalget skal finde på arrangementer og tiltag, som kan sprede god stemning blandt eleverne.

Anna Lysholm Borch (1.A), Emilie Henriksen (2.Y), Jarl Raaby Thomsen (1.D) og Cecilie Von Eitzen (2.E)

 

Internt eventudvalg

Udvalget vil stå for interne aktiviteter i elevrådet, fx en spille-eftermiddag eller workshops i elevrådet. Udvalget har fokus på at styrke sammenholdet i elevrådet.

Mia-Maya Lykke Kristensen (2.Z), Anna Lysholm Borch (1.A), Emma Høyer Hauschildt (1.Y), Mikkel Andersen (2.V) og Michelle Kærebo (2.U)

 

Profilerings-og kommunikationsudvalg

Udvalget arbejder med elevrådets billede udadtil. De har fokus på, hvordan elevrådet bedst bliver præsenteret.

3-4 repræsentanter er på valgt på førstkommende elevrådsmøde

 

Skolefoto-udvalg

Udvalget skal arbejde på muligheden for klassebilleder på Munkensdam. Udvalget er også ansvarlig forandre foto-relaterede ting.

Nikolaj Jes Petersen (2.V), Emilie Kolind Sunekær Andersen (3.A), Cecilie Von Eitzen (2.E)

1 repræsentant er på valg valgt på førstkommende elevrådsmøde

  

Morgensamlingsudvalg

Udvalget er med til møderne med Susan om morgensamlinger og arbejder på udviklingen af morgensamlingerne.

Ann Lysholm Borch (1.A)

1-2 repræsentanter er på valg valgt på førstkommende elevrådsmøde