Elevråd på Munkensdam

Elevrådet Munkensdam

 

I Elevrådet på Munkensdam Gymnasium har vi fokus på at opfylde elevernes ønsker, og derigennem styrke sammenholdet, så vi sammen kan styrke skolen mest muligt. Elevrådet stræber efter at opfylde såvel store ønsker som små. Man har i elevrådet lov til at have ideer, som går ud over det sædvanlige. Vi tør tænke ud af boksen. For at opnå dette mål arbejder Elevrådet både i interne og eksterne udvalg.

 

Elevrådet har repræsentanter i eksterne udvalg som Bestyrelsen, Udvalg for Skolekultur mm. Dette er vores mulighed som elever for at få indflydelse og blive hørt af både ledelse og lærerstab. Ud over de eksterne udvalg har Elevrådet en række interne udvalg, der arbejder mere fokuseret på specifikke områder af hverdagen på Munkensdam. Fx har Elevrådets skolefotoudvalget gjort det muligt for eleverne i skoleåret 15/16 at få taget klassebilleder, hvilket ellers førhen ikke har været muligt. Elevrådet arbejder hårdt på at opfylde flere ønsker som dette.

 

Elevrådet holder møde hver anden uge, hvor medlemmer og andre interesserede samles. Hver klasse har to medlemmer i Elevrådet, en suppleant og en repræsentant. Dette er vores mulighed for at sikre at flest mulige ideer og input bliver hørt. For at sikre en jævn kontakt med ledelsen har Elevrådets formandskab regelmæssige møder med ledelsen.

 

Selvom du ikke repræsentant eller suppleant i din klasse, er Elevrådet meget interesseret i dine forslag og ideer, da det er sådan, at vi sammen skaber den bedste skole.

 

Elevrådet er her for alle – også for dig.

 

Du kan læse elevrådets vedtægter ved at klikke her på følgende link: elevraadets-vedtaegter_munkensdam

 

På vegne af Elevrådet

 

Elevrådsformand Milla Mandrup Fogt

 

Struktur i Elevrådet 2017

 

Formand

Milla Mandrup Fogt 2u

 

Næstformand

Andy Joachim Pedersen 2x

 

Eksterne udvalg

 

Bestyrelsen

Der skal være to repræsentanter fra elevrådet i bestyrelsen. Her diskuteres blandt andet skolens økonomi. Elevrådet har en stemme. En af repræsentanterne fra elevrådet skal være over 18, da dette er påkrævet for stemmeret i bestyrelsen.

Elevrådets repræsentanter er: Milla Mandrup Fogt 2u og Emilie Sunekær Andersen 2a

 

Udvalg for skolekultur

Elevrådet har to repræsentanter. USK behandler kulturen og miljøet på skolen, herunder studie-ordensregler, arrangementer og udsmykning på skolen.

Elevrådets repræsentanter er: Emilie Sunekær Andersen 2a og Mikkel Due-Pedersen 2c

 

Udvalg for pædagogik

Elevrådet har to repræsentanter. Her bliver blandt andet AT og Skrive- Mammutten behandlet.

Elevrådets repræsentanter er: Ida Bjerregård 2u og Maja-Benigne Nielsen 1a

 

Talent-udvalget

Elevrådet har to repræsentanter. Udvalget evaluerer løbende arbejdet med talentudviklingen, herunder foretage en udvælgelse af talentaktiviteter inden for hhv. fakulteter, faggrupper og tværfaglige områder.

Elevrådets repræsentanter er: Nikolaj Jes Petersen 1v og Line Brændgaard 1a

 

Internationalt udvalg

Elevrådet har to repræsentanter, med til møderne er RA, CB, HS og repræsentanter fra i- klasserne. Internationalt udvalg arbejder med Verden til Frokost, I-dagen og det internationale element på skolen.

Christina Dokkedahl 2i og Maja-Benigne Nielsen 1a

 

Kantineudvalg

I kantineudvalget er der brug for 2 elever, som løbende er kontaktpersoner mellem kantinen og elevrådet, herunder hører møder med JA og kantinechefen.

Christina Dokkedahl 2i og Emily Oppenhagen Krøller 1u

 

Interne udvalg

 

Musik udvalg

Der skal arbejdes på, at musikudvalget bliver hørt i forbindelse med eksempelvis musikarrangementer, men også med hensyn til musiklokalitet.

Oscar Gamborg 2d, Laura Bonvang 3d, Klara Bloch-Norup 3a, Anne Dokkedahl 1ig, Mikkel Due-Pedersen 2c.

 

”Spred god stemning”- udvalg

Udvalget skal finde på arrangementer og tiltag, som kan sprede god stemning blandt eleverne.

Christina Dokkedahl 2i, Freja Jensen 3b, Mikkel Due-Andersen 2c, Anne Dokkedahl 1i

 

Internt eventudvalg

Udvalget vil stå for interne aktiviteter i elevrådet, fx en spille-eftermiddag eller workshops i elevrådet. Udvalget har fokus på at styrke sammenholdet i elevrådet.

Christina Dokkedahl 2i, Michelle Kærebo 1u, Anne Dokkedahl 1i, Astrid Skovmand 3a, Christian Bjørn Christensen 2x

 

Profilerings-og kommunikationsudvalg

Udvalget arbejder med elevrådets billede udadtil. De har fokus på, hvordan elevrådet bedst bliver repræsenteret.

Freja Hegnby 2x, Line Brændgaard 1a, Laura Bonvang 3d, Nicoline B. Andersen 3b

 

Skolefoto-udvalg

Udvalget skal arbejde på muligheden for klassebilleder på Munkensdam. Udvalget er også ansvarlig for andre foto-relaterede ting.

Nikolaj Petersen 1v, Maja-Benigne Skov Nielsen 1a, Emilie Sunekær Andersen 2a, Astrid Skovmand 3a.

 

Morgensamlingsudvalg

Udvalget er med til møderne med Susan om morgensamlinger og arbejder på udviklingen af morgensamlingerne.

Ida Bjerregård 2u, Astrid Skovmand 3a, Ditte Lassen 2a, Klara Bloch-Norup 3a, Anne Dokkedahl 1i.