Samf A’erne på tur til Kbh

10-02-2019

I den forgangne uge var alle skolens 3g a-niveau samfundsfagelever på studietur til København.

Eleverne kom vidt omkring ift. faglige besøg.

De var på besøg hos Eva Kjer, Christian Rabjerg Madsen og Thomas Danielsen i Folketinget, en tur på
Forsvarsakademiet til et oplæg om trusler mod den internationale orden og Danmark, særligt fokus på Arktis, en tur i Nationalbanken (billedet med guldbar og boks), en tur hos Dansk Industri og endelig på besøg i Europahuset, EUs ‘ambassade’ i DK.