Vision og strategi for MDG

Engagementet og fællesskab

På MDG vil vi vække vores elevers engagement. Det vil vi gøre ved at give dem rammerne til at skabe personlige, sociale og faglige oplevelser og succeser. På MDG lærer eleverne, at stærke fællesskaber ofte er fundamentet for personlig succes. Denne ballast giver eleverne stort potentiale fremadrettet.

Kreativitet peger på aktiviteter, som er af en mere skabende karakter og kan lede til læringstilgange, der supplerer den traditionelle undervisning. Herved skabes der rum for elevernes potentiale, der peger på en mere bred og åben tilgang til at udfolde interesser, engagement og opleve fællesskab i læringsmæssig sammenhæng.

Åbenhed omfatter personlig nysgerrighed, imødekommenhed og tolerance.

Åbenhed er også søgen efter viden og erkendelse på individniveau såvel som i fællesskab. Munkensdam skal være et åbent forum med faglige og sociale arrangementer i og udenfor den daglige undervisning. I mødet med omverdenen lokalt, nationalt og internationalt gennem samarbejder, aktiviteter og oplevelser udvikles elevernes kompetencer.

Bæredygtighed er ensbetydende med samfundsmæssigt engagement frem mod en mere bæredygtig fremtid. Skolens deltagelse i UNESCOs Verdensmålsskole sætter globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling på skemaet.

Engagement og fællesskab

På Munkensdam Gymnasium (MDG) er vores overordnede mål at motivere og forberede eleverne til at tage en videregående uddannelse. Vi er overbeviste om, at målet nås ved, at vi skaber de bedst mulige rammer for dem. De skal gives mulighed for personlige, sociale og faglige oplevelser og succeser. Deres engagement skal vækkes, og de skal lære værdien af stærke fællesskaber.

Skolens værdigrundlag

Værdierne på MDG er med til at definere vores kultur og er en vigtig del af vores vision. Værdierne fortæller, hvem vi er, og hvordan vi omgås og behandler hinanden. De er vigtige for både elever, ansatte og for vores relation til det omkringliggende samfund.

MDG er en levende skole, hvor eleverne sikres et stærkt fagligt fundament, der sikrer fremtidsmuligheder for den enkelte.

På MDG brænder vi for at skabe en skole med vægt på:

Engagement

Vi er et gymnasium, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Vi prioriterer tillid og engagement højt og støtter initiativer fra både elever og lærere højt. Vi tror på, at den særlige MDG-ånd videreføres og udvikles ved, at elever og lærere i forskellige (lærings)fællesskaber sammen former det sociale liv og undervisningen på skolen. Gennem højt engagement skaber vi sammen de optimale betingelser for tryghed, trivsel og høj faglighed. Skolens engagerede elever og lærere skaber rammerne for et læringsmiljø, hvor den enkeltes potentiale og talent kan udvikles fuldt ud.

Vi forventer, at alle har lysten til frivilligt at tage initiativer og lade sig udfordre og samtidig har viljen til at yde en indsats.

Fællesskab

MDG er en åben skole, hvor skolekulturen er bygget op omkring et stærkt sammenhold i klasserne, klasserne imellem, på de enkelte valghold, på tværs af årgange og i relationen mellem elev og lærer. Et sammenhold, der er med til at holde fast i de særlige MDG-værdier i en hastigt foranderlig verden.

På skolens findes der en lang række frivillige aktiviteter, der på hver deres måde er med til at skabe det stærke MDG-fællesskab. Frisportsaktiviteter, den 100%-elevbårne årlige musical, naturvidenskabelige og sproglige konkurrencer, forårskoncerter og det elevstyrede ’Munkensdam Ruller Ud’, er blot nogle få eksempler på aktiviteter, der løbende vedligeholder og udvikler det socialt og fagligt stærke fællesskab på skolen. Netop dette er med til at skabe en god og hyggelig skolekultur. En kultur, hvor alle føler sig hjemme og som en del af et MDG-fællesskab, der skaber rammen for at lære og at være.