Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne er vigtige at sætte sig ind i og handler bl.a. om skolens regler vedrørende fravær og mødepligt til prøver, oprydning i klasselokalerne, rygeregler og regler for digital adfærd.

Klik på nedenstående link for mere information:

Studie-og ordensregler 2021