Ledige stillinger

Munkensdam Gymnasium søger en ny uddannelsesleder med tiltrædelse pr. 1. august 2022.

Munkensdam Gymnasium er et velfungerende og moderne gymnasium med et stærkt fællesskab. Vi arbejder målbevidst på at give vores elever tre fantastiske år, idet vi lægger vægt på at skabe et miljø, der er fagligt udfordrende og samtidig giver plads til kreative og kunstneriske udfoldelser. Et miljø, der fremmer den enkeltes trivsel og udvikler aktive og selvstændigt tænkende mennesker.

På Munkensdam Gymnasium er vi ambitiøse og udviklingsorienterede, og vi indgår i et tæt samarbejde med grundskoler, de videregående uddannelser og virksomheder i området.

Engagement og fællesskab er skolens bærende værdier. Skolemiljøet er præget af godt humør.

Skolen ligger tæt på Koldings bymidte, og cirka 875 elever har deres daglige gang hos os. Munkensdam Gymnasium er områdets største STX-gymnasium, og skolens elever kommer hovedsageligt fra Koldings centrale og sydlige del og fra oplandsbyerne. Skolen har en god økonomi og gode arbejdsforhold for i alt 93 medarbejdere.

Dine hovedopgaver

  • Strukturering af studieretnings- og valgfagsudbud
  • Ansvar for administration og planlægning af eksamen i samarbejde med skolens sekretariat, herunder dialog med andre skolers skemaplanlæggere og Undervisningsministeriet
  • Samarbejde med skolens skemalægger med hensyn til udarbejdelse og implementering af skemaet
  • Ansvar for administration og planlægning af studieretningsdannelse og valgfagsoprettelse, herunder kontakt til elever i forbindelse med skift af studieretning, hold mm.
  • Nærmeste leder for ca. 15 lærere (medarbejderudviklingssamtaler, dialog om kompetenceudvikling, efteruddannelse mm.)
  • Årgangsleder for en gymnasieårgang (faglig og social trivsel, fravær mm. i samarbejde med lærere og studievejledning)

Som uddannelsesleder indgår du i en professionel og ambitiøs ledelse, som består af rektor, vicerektor og tre uddannelsesledere. Desuden arbejdes der tæt sammen med et sekretariat bestående af fire sekretærer.

Til stillingen knytter der sig også en undervisningsforpligtigelse.

Den endelige arbejdsbeskrivelse udarbejdes i et samarbejde med skolens øvrige ledelse efter ansættelsen.

Kompetencer/personlig profil

Du har erfaring med undervisning fra ungdomsuddannelsesområdet og erfaring med eller flair for at arbejde med professionelle computerprogrammer. Eksempelvis som fortrolig bruger af det studieadministrative system Lectio eller andre programmer.

Du har gode analytiske kompetencer og er kvalitetsbevidst. Du holder af at arbejde i detaljen, men kan samtidig også bevare overblikket over komplekse problemstillinger og dermed bidrage til, at ledelsesgruppen tager de bedste beslutninger for skolen.

Du arbejder empatisk, er udviklingsorienteret og fremstår med en tydelig personlig integritet. Du er villig til at aflaste andre under spidsbelastede perioder, ligesom andre vil støtte dig i en tilsvarende situation.

Du har generelt et godt blik for at skolens drift udvikles og moderniseres løbende.

Ledelsesgruppen på Munkensdam er velfungerende og præget af et åbent og tillidsfuldt teamsamarbejde, som vi forventer, at du på konstruktiv vis vil bidrage til. Skolens medarbejdere er præget af et stort engagement og en vilje til fællesskab, i kombination med stor selvstændighedstrang og initiativlyst. Vi forventer, at du understøtter dette ved selv at være samarbejdsorienteret, og at du kan kommunikere klart og tydeligt.

Ansøgning

Søg stillingen på www.gymnasiejob.dk

Ansøgningsfrist: søndag d. 1. maj.

Yderligere oplysninger kan fås hos rektor Per Møller, tlf. 76 60 30 60 eller pm@munkensdam.dk.

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest hos HumanAct. Første samtalerunde forventes gennemført mandag d. 9. maj og tirsdag d. 10. maj. Test forventes gennemført mandag d. 16. maj og tirsdag d. 17. maj i Århus. Anden samtaletalerunde afholdes tirsdag d. 24. maj.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende regler for ansættelse af pædagogiske ledere ved gymnasieskoler.