Ledige stillinger

Munkensdam Gymnasium søger en ny uddannelsesleder med tiltrædelse pr. 1. august 2020

Munkensdam Gymnasium er et velfungerende og moderne gymnasium med et stærkt fællesskab. Vi arbejder meget målbevidst på at give vores elever tre fantastiske år, idet vi lægger vægt på at skabe et miljø, der er fagligt udfordrende og samtidig giver plads til kreative og kunstneriske udfoldelser. Et miljø, der fremmer den enkeltes trivsel og udvikler aktive og selvstændigt tænkende mennesker. På Munkensdam Gymnasium er vi ambitiøse og udviklingsorienterede, og vi indgår i et tæt samarbejde med grundskoler, de videregående uddannelser og virksomheder i området. Engagement og fællesskab er skolens bærende værdier. Skolemiljøet er præget af godt humør.

Skolen ligger tæt på Koldings bymidte og cirka 875 elever har deres daglige gang hos os. Munkensdam Gymnasium er områdets største STX-gymnasium, og skolens elever kommer hovedsageligt fra Koldings centrale og sydlige del og fra oplandsbyerne. Skolen har en god økonomi og gode arbejdsforhold for medarbejderne.

Dine hovedopgaver

 • Pædagogiske udviklings- og planlægningsopgaver
 • Kommunikation – internt/eksternt
 • Arbejde med trivsel og kvalitet i undervisningen
 • Personaleansvaret for 15-20 lærere
 • Årgangsledelse

Som ny uddannelsesleder indgår du i en professionel og ambitiøs ledelse, der består af rektor, vicerektor og tre uddannelsesledere. Desuden arbejdes der tæt sammen med et sekretariat bestående af fire sekretærer.

Til stillingen knytter der sig en mindre undervisningsforpligtigelse.

Kompetencer/personlig profil

 • Vi forventer, at du er en dygtig og idérig pædagogisk udvikler, der har sans for detaljen og samtidig kan bevare overblikket
 • Du kan fungere som igangsætter og være med til at sikre opfølgning og afslutning
 • Du har erfaring med og indsigt i at arbejde med intern og ekstern kommunikation – strategisk såvel som på et operationelt niveau
 • Du er fortrolig med at arbejde med forskellige evalueringsformer i undervisningssektoren
 • Vi forventer, at du har gode relationskompetencer og kan kommunikere tydeligt på de forskellige niveauer
 • Du har gode it-kompetencer og forståelse for udnyttelse af digitale muligheder
 • Det er en fordel, hvis du har en formel lederuddannelse

Ledelsesgruppen på Munkensdam er velfungerende og præget af et åbent og tillidsfuldt teamsamarbejde, som vi forventer, at du på konstruktiv vis vil bidrage til. Skolens medarbejdere er præget af stor vilje til fællesskab i kombination med stor selvstændighedstrang og initiativlyst. Vi forventer, at du understøtter dette ved selv at være samarbejdsorienteret og klart kommunikerende.

Som leder forventer vi, at du arbejder empatisk, autentisk, udviklingsorienteret og fremstår med en tydelig personlig integritet. Du bidrager til, at skolens driftes som en moderne og udviklingsorienteret skole.

Ansøgning

Søg stillingen på www.gymnasiejob.dk

Ansøgningsfrist: Onsdag den 10. juni 2020

Yderligere oplysninger kan fås hos rektor Per Møller, tlf. 76 60 30 60 eller pm@munkensdam.dk.

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest hos HumanAct. Første samtalerunde forventes gennemført 12., 15. eller 16. juni. Test forventes gennemført 18. eller 19. juni i Århus.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende regler for ansættelse af pædagogiske ledere ved gymnasieskoler.