Ledige stillinger

Munkensdam Gymnasium tilbyder et antal faste stillinger og årsvikariater – med eller uden pædagogikum – fra 1. august 2018. Kandidater med to eller flere fag foretrækkes. Fagkombinationerne ligger ikke fast, men følgende fag har særlig interesse: matematik, fysik, psykologi og tysk.

Munkensdam Gymnasium er et moderne gymnasium, der ligger tæt på Koldings bymidte og rummer cirka 880 elever. Munkensdam er områdets største STX-gymnasium.

Vi arbejder meget målbevidst på at give vores elever tre fantastiske år, idet vi lægger vægt på at skabe et miljø, der er fagligt udfordrende og samtidig giver plads til kreative og kunstneriske udfoldelser – et miljø, der fremmer den enkeltes trivsel og udvikler aktive og selvstændigt tænkende mennesker.

På Munkensdam Gymnasium er vi ambitiøse og udviklingsorienterede og indgår i et tæt samarbejde med de videregående uddannelser, grundskoler og virksomheder i området. Vi har igennem flere år haft fokus på talentudvikling, hvor vi arbejder på mange fronter, og på internationalt arbejde, hvor vi konstant udvider vores internationale kontakter.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med gode faciliteter inde og ude. Og hos os prioriteres efteruddannelse højt. Alle nyansatte får tilknyttet en mentor, og der holdes løbende møder mellem de nyansatte og ledelsen.

Hvis du har spørgsmål: På vores hjemmeside www.munkensdam.dk kan du få et indtryk af skolens profil og miljø. Du er velkommen til at kontakte vicerektor Jørn Andersen på tlf. nr. 7660 3060 eller på munkensdam@munkensdam.dk

Send din ansøgning med bilag (eksamensbevis, cv, evt. pædagogikumbevis og andre udtalelser – gerne i én fil) til Munkensdam Gymnasium via gymnasiejob.dk. Ansøgningsfrist 26. april kl. 12. Samtaler finder sted løbende.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Staten og Gymnasieskolernes Lærerforening.