Ledige stillinger

REKTOR

MUNKENSDAM GYMNASIUM

 

Skolen søger en visionær rektor, der brænder for det almene gymnasium, og som vil vægte fællesskabet oger en synlig leder. Munkensdam er et velfungerende og succesfuldt gymnasium med et stærkt fællesskab og høje dannelses- og uddannelsesmæssige ambitioner. Skolens nye rektor skal være en samarbejdsorienteret og handlekraftig rektor med visioner for den videre faglige og pædagogiske udvikling.

Opgaven

Munkensdam Gymnasium har stærke værdier, hvor traditioner og fornyelse går hånd i hånd, og hvor kulturen præges af inddragelse, gensidig respekt og plads til den enkelte elev uanset niveau og forudsætninger.

Rektor skal først og fremmest fungere som den samlende figur i en tydelig og markant ungdoms- og læringskultur og som en leder, der klart kommunikerer mål og rammer. Rektor har med reference til bestyrelsen det samlede ledelsesansvar for drift og udvikling af skolen.

Rektor skal sætte Munkensdam Gymnasium på dagsordenen og skabe synlighed om skolen i lokalområdet og i nationale sammenhænge. Rektor forventes at være aktiv i netværk og understøtte og udvikle skolens profil – og dermed spille en vigtig rolle i realisering af skolens strategi og indsatser.

Skolen kendetegnes af en flad struktur med kort afstand mellem ledelse, medarbejdere og elever. Rektor skal varetage den pædagogiske og strategiske ledelse af skolen og gennem inddragelse, evaluering og opfølgning realisere skolens mål.

Rektor skal inspirere og motivere elever og medarbejdere og være en nærværende aktør i skolens udviklingsprocesser. En særlig opgave for rektor er at understøtte og videreudvikle de velfungerende samarbejdsrelationer på skolen.

Kompetencer

  1. Den nye rektor skal være en synlig og imødekommende leder med en udviklingsorienteret, involverende og tydelig ledelsesstil. Der lægges vægt på, at rektor har visioner og ambitioner for den faglige og pædagogiske udvikling og kan udfordre konstruktivt og tør gå nye veje.
  2. Rektor skal være en uhøjtidelig og tilllidsvækkende leder, der skaber resultater gennem samspil og samarbejde, der tager udgangspunkt i fremsynede tilgange, hvor relationsskabelse og en anerkendende og involverende lederstil er fremtrædende.
  3. Har indgående erfaring med, hvorledes moderne og innovative pædagogiske miljøer fungerer og udvikles, og med engagement kan håndtere en mangfoldighed af strategiske og praktiske ledelsesopgaver.
  4. Rektor er en dygtig formidler – både internt og eksternt – og skal kunne sætte tydelig retning for realiseringen af skolens indsatser og målsætninger.
  5. Interesse for økonomi, administration, it og nye digitale muligheder er en forudsætning.

Der lægges vægt på, at den nye rektor er udadvendt og har ledelseserfaring fra gymnasieområdet og gerne erfaring med ledelse af ledere, eventuelt koblet med en ledelsesmæssig efteruddannelse. Hertil vægtes det, at den nye rektor har gymnasiel undervisningserfaring.

Ansøgning

Ansøgningsfrist: Søndag den 18. marts 2018

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Charlotte Szocska, tlf. 23 34 62 07, eller Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, tlf. 40 76 72 27.

På www.munkensdam.dk og www.muusmann.com findes en stillings- og personprofil med en uddybende beskrivelse af skolen og rektors opgaver og profil.

Munkensdam er et dynamisk gymnasium, der med afsæt i et stærkt fællesskab og ligeværdig dialog har som vision at styrke elevernes indsigt og udsyn gennem stort fokus på fordybelse og omverdensforståelse. Skolen er en veldrevet institution med moderne bygninger, stærk lokal opbakning og god økonomi. Der er 870 elever og 91 medarbejdere på skolen.