Kvalitetssikring

Kvalitetssystem, Munkensdam Gymnasium 2018

Arbejdet med kvalitetssikring på Munkensdam Gymnasium har til hensigt:

  1. at udvikle kvaliteten af skolens kerneydelser gennem systematiske og regelmæssige interne evalueringer, og
  2. at dokumentere resultaterne af kvalitetssikringsarbejdet for omverdenen.

Kvalitetssystemet refererer til lov om gymnasiale uddannelser §10 (BEK. Nr. 479 af 18/5 2017).

Kvalitetssystem