Kvalitetssikring

Kvalitetssystem, Munkensdam Gymnasium 2019-2020

Arbejdet med kvalitetssikring på Munkensdam Gymnasium har til hensigt:

  1. at udvikle kvaliteten af skolens kerneydelser gennem systematiske og regelmæssige interne evalueringer, og
  2. at dokumentere resultaterne af kvalitetssikringsarbejdet for omverdenen.

Kvalitetssystemet refererer til lov om gymnasiale uddannelser §10 (BEK. Nr. 479 af 18/5 2017).

Skriftlig Opfølgningsplan, Selvevaluering Munkensdam Gymnasium, 2019-2020

Læs mere om kvalitetssystemet på MDG ved at klikke på linket: Kvalitetssystem, Munkensdam, 2019 2020 Oversigt

Kvalitetssystem, Munkensdam, 2020 2021 Oversigt

Kvalitetssystem, Munkensdam, 2021 2022 Oversigt

 

Kan du ikke se plandiscen så klik her

Kvalitetssystem