Kvalitetssikring

Kvalitetssystem, Munkensdam Gymnasium

Arbejdet med kvalitetssikring på Munkensdam Gymnasium har til hensigt:

  1. at udvikle kvaliteten af skolens kerneydelser gennem systematiske og regelmæssige interne evalueringer, og
  2. at dokumentere resultaterne af kvalitetssikringsarbejdet for omverdenen.

Kvalitetssystemet refererer til lov om gymnasiale uddannelser §10 (BEK. Nr. 479 af 18/5 2017).

Læs mere om kvalitetssystemet på MDG ved at klikke på linket:

Kvalitetssystem-munkensdam-2019-2020-oversigt med selvevaluering

kvalitetssystem-munkensdam-2020-2021-oversigt med selvevaluering

kvalitetssystem-munkensdam-2021-2022-oversigt med selvevaluering

Problemer med at se plandiscen? Klik her

Kvalitetssystem