Kvalitetssikring

Kvalitetssystem, Munkensdam Gymnasium 2018-2019

Arbejdet med kvalitetssikring på Munkensdam Gymnasium har til hensigt:

  1. at udvikle kvaliteten af skolens kerneydelser gennem systematiske og regelmæssige interne evalueringer, og
  2. at dokumentere resultaterne af kvalitetssikringsarbejdet for omverdenen.

Kvalitetssystemet refererer til lov om gymnasiale uddannelser §10 (BEK. Nr. 479 af 18/5 2017).

Læs mere om kvalitetssystemet på MDG ved at klikke på linket: Kvalitetssystem, Munkensdam, 2018 2019

Kan du ikke se plandiscen så klik her

Kvalitetssystem