Fraværsstatistik

Fraværet – både det skriftlige og det fysiske – er lavt på Munkensdam Gymnasium. Især det skriftlige fravær er faldet markant over de sidste år.

Målet for de kommende år bliver at fastholde det stabile lave niveau.

Udvikling i fravær fra 2014-2018 (MDG)

Skoleår Almindelig Skriftlig
17-18 7,4% 3,5%
16-17 7,0% 3,6%
15-16 7,0% 4,2%
14-15 7,2% 5,4%