Introuger

Alle nye 1.g’ere starter med en samlet velkomst mandag d. 8. august kl. 8.30 i kantineområdet.  Derefter følges de med en af deres teamledere ud i stamklassen.

På Munkensdam Gymnasium gør vi vores bedste for at sørge for en rigtig god velkomst til vores nye elever, så de hurtigt lærer hinanden at kende og bliver fortrolige med skolens liv.

I stamklassen er der opstillet navneskilte, så alle elever sidder sammen med deres studiegruppe. Studiegrupperne består af 3-4 elever, der er forpligtede på at kontakte hinanden ved fravær og arbejde sammen i de forskellige fag. Vi har gode erfaringer med studiegrupperne, der skaber et godt fundament både fagligt og socialt i den første tid på en ny uddannelse.

Inden den almindelige undervisning går i gang, sørger teamledere og klassens tutorer for:

  • Udlevering bøger. Det er en god ide at medbringe en ekstra taske, for der udleveres en del bøger allerede den første dag.
  • Information om introforløbet for alle nye 1.g’ere.
  • Rundvisning på skolen.
  • Afklaring af forskellige praktiske spørgsmål.

I løbet af den første måned er der en lang række forskellige aktiviteter for de nye elever.

Der skal bl.a. laves opvisning til ‘Munkensdance’, der skal undervises i de respektive fag, og så vil der også være en introaften på skolen for de nye elever, deres tutorer og teamledere onsdag d. 17. august. Fredag d. 9. september er der introfest.