Introuger

Alle nye 1.g’ere starter med en samlet velkomst mandag d. 10. august kl. 9.00 i kantineområdet og fordeles på klasser. Derefter følges de med en af deres teamledere ud i stamklassen.

Vi sætter en stor ære i at sørge for en rigtig god velkomst til vores nye elever, hvor man hurtigt lærer hinanden at kende og bliver fortrolige med skolens liv.

I stamklassen er der opstillet navneskilte, så alle elever sidder sammen med deres studiegruppe. Studiegrupperne består af 3-4 elever, der er forpligtede på at kontakte hinanden ved fravær og arbejde sammen i de forskellige fag. Vi har gode erfaringer med studiegrupperne, der skaber et godt fundament både fagligt og socialt i den første tid på en ny uddannelse.

Inden den almindelige undervisning går i gang, sørger teamledere og klassens tutorer for;

  • Udlevering bøger. Det er en god ide at medbringe en ekstra taske, for der udleveres nemlig en del bøger allerede den første dag.
  • Information om programmet for de første to uger uger, hvor der arrangeres et introforløb for alle nye 1.g’ere.
  • Rundvisning på skolen.
  • Afklaring af forskellige praktiske spørgsmål.

I løbet af de to første uger er der en lang række forskellige aktiviteter for de nye elever.

Der skal bl.a. laves opvisning til ‘Munkensdance’, der skal undervises i de respektive fag og så vil der være en introaften på skolen med de nye elever, tutorer og teamledere fredag d. 14. august, samt en halv fællesdag for klasserne i anden uge af introforløbet.