Introuger

Alle nye 1.g’ere starter med en samlet velkomst i kantineområdet og fordeles på klasser. Derefter følges de med en af deres teamledere ud i stamklassen.

I stamklassen er der opstillet navneskilte, så alle elever sidder sammen med deres studiegruppe. Studiegrupperne består af 3-4 elever, der er forpligtede på at kontakte hinanden ved fravær og arbejde sammen i de forskellige fag. Vi har gode erfaringer med studiegrupperne, der skaber et godt fundament både fagligt og socialt i den første tid på en ny uddannelse.

Inden den almindelige undervisning går i gang, sørger teamledere og klassens tutorer for;

 

  • Udlevering bøger. Det er en god ide at medbringe en ekstra taske, for der udleveres nemlig en del bøger allerede den første dag.
  • Information om programmet for de første to uger uger, hvor der arrangeres et introforløb for alle nye 1.g’ere.
  • Rundvisning på skolen.
  • Afklaring af forskellige praktiske spørgsmål.

 

I løbet af de to første uger er der en lang række forskellige aktiviteter for de nye elever.

Der skal bl.a. laves opvisning til ‘Munkensdance’, der skal klatres i Funky Monkey Park og så skal der også undervises i de respektive fag.

Midt i juli 2017 vil du kunne se dit skema ved at klikke på fanen ‘Lectio’ i den sorte menubjælke øverst på hjemmesiden.

Når du klikker på ‘Lectio’ skal du klikke på ‘Hovedmenu’ og dernæst på ‘Elev’.