Optagelsesprøver og optagelsessamtaler 2021

Optagelsesprøve og opfølgende optagelsessamtale er en mulighed for ansøgere, der søger de 3-årige gymnasiale uddannelser (herunder STX), men som ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. På baggrund af den centralt stillede optagelsesprøve og den opfølgende optagelsessamtale foretager rektor en helhedsvurdering og vurderer herudfra om ansøgeren er optagelsesberettiget.

Datoer og information.

Ansøgere til STX, der ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, som beskrevet i ”Lov om gymnasiale uddannelser”, kan i 2021 tage den centralt stillede optagelsesprøve på følgende datoer.

Den 28. april afholdes den tidlige optagelsesprøve, der kun er for ansøgere, hvor det på dette tidspunkt kan afgøres, at ansøgerne ikke har retskrav på optagelse. Det er f.eks. elever fra prøvefrie skoler eller elever, der ikke følger undervisning i 2. fremmedsprog. Optagelsessamtaler afholdes når resultatet af optagelsesprøven foreligger og hurtigst muligt efter den 28. april.

Den 18. juni afholdes optagelsesprøven for elever, der primo juni ikke er vurderet uddannelsesparate. Optagelsessamtaler for disse ansøgere afholdes i uge 25/26.

Den 28. juni afholdes en optagelsesprøve der primært er for de ansøgere, der ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen i 2020. Optagelsessamtaler afholdes hurtigst muligt efter den 28. juni.

Den 3. august afholdes eventuelle sygeoptagelsesprøver.

Den centralt stillede optagelsesprøve og optagelsessamtalen.

Prøven er en centralt stillet prøve i fagene dansk, matematik, engelsk og varer 3 timer. Prøven besvares skriftligt og bedømmes af beskikkede censorer. Til prøven skal ansøgeren medbringe billedlegitimation i form af pas eller et billede attesteret af den grundskole, man går på eller sidst gik på.

Ansøgerne indkaldes hurtigst muligt efter aflæggelse af den centralt stillede optagelsesprøve til en optagelsessamtale. Her gives en tilbagemelding på resultatet af den centralt stillede prøve og ud fra prøveresultatet og samtalen foretages en helhedsvurdering af, om ansøgeren har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Umiddelbart efter samtalen meddeles om ansøgeren er optagelsesberettiget.

Der kan læses mere om optagelsesprøverne via dette link: Optagelsesprøven.

Retsgrundlag.

Det gældende lovgrundlag er følgende: ”Lov om gymnasiale uddannelser” og ”Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser”