Optagelsesprøver og optagelsessamtaler 2022

Optagelsesprøve og opfølgende optagelsessamtale er en mulighed for ansøgere, der søger de 3-årige gymnasiale uddannelser (herunder STX), men som ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. På baggrund af den centralt stillede optagelsesprøve og den opfølgende optagelsessamtale foretager rektor en helhedsvurdering og vurderer herudfra om ansøgeren er optagelsesberettiget.

Nærmere information vedr. datoer for prøver og samtaler følger.