Studievejledning

Formålet med vejledningen er at hjælpe eleven til at gennemføre gymnasiet med størst muligt fagligt og personligt udbytte i forhold til at træffe vigtige valg – både i gymnasiet og i fremtidige studier og job – og i forhold til studiekompetencer.

Studievejlederne kan kontaktes via mail eller

skolens tlf.: 76 60 30 60

(ME) Martine Vanden Eynde
Engelsk og tysk, studievejleder
me@munkensdam.dk

(AJ) Anders Johansen
Musik, fysik, studievejleder
aj@munkensdam.dk

(OM) Ole Nicolaj Mikkelsen
Idræt, spansk, studievejleder
om@munkensdam.dk

(TV) Trine Villumsen
Samfundsfag, historie, studievejleder
tv@munkensdam.dk

Studievalg – Sydjylland

Povl Kristensen, Vejleder

Studievalg Sydjylland

33 33 20 58

pkr@studievalg.dk

sydjylland@studievalg.dk

www.studievalg.dk/sydjylland

Studievalg Sydjylland

Dyrehavevej 116, 6000 Kolding

Book en samtale: http://studievalg.dk/book