Optagelsesprøver 2019

Optagelse efter konkret vurdering 2019 – juni.

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de ansøgere, der søger de 3-årige gymnasiale uddannelser (herunder STX), men som ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet prøve og en tilhørende samtale.

Datoer og information.

Ansøgere til STX, der ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, som beskrevet i ”Lov om gymnasiale uddannelser”, kan i 2019 tage den centralt stillede prøve den 14.  juni og gennemføre den tilhørende samtale i starten af uge 26.

Til prøven skal ansøgeren medbringe billedlegitimation i form af et pas eller et billede attesteret af den grundskole, man går på eller sidst gik på.

Prøven er en centralt stillet prøve i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi og varer 4 timer. Prøven besvares skriftligt og bedømmes af beskikkede censorer.

Ansøgerne indkaldes efterfølgende til en samtale i starten af uge 26. Her gives en tilbagemelding på resultatet af de centralt stillede prøver og det vurderes om ansøgeren har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Helhedsvurderingen i forhold til optagelse på baggrund af konkret vurdering meddeles ansøgeren umiddelbart efter samtalen.

Retsgrundlag:

Lov om gymnasiale uddannelser https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=186027

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205906

Optagelse efter konkret vurdering 2019 – august.

Igen i starten af august er der mulighed for optagelse efter en konkret vurdering for ansøgere der ikke har opfyldt forudsætningerne for at have krav på optagelse.