Optagelsesprøver 2020

Optagelse efter konkret vurdering 2020 (optagelsesprøverne).

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de ansøgere, der søger de 3-årige gymnasiale uddannelser (herunder STX), men som ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering der laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en opfølgende optagelsessamtale.

Datoer og information.

Ansøgere til STX, der ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, som beskrevet i ”Lov om gymnasiale uddannelser”, kan i 2020 tage den centralt stillede optagelsesprøve på følgende datoer.

Den 29. april afholdes den tidlige optagelsesprøve, der kun er for ansøgere, hvor det på dette tidspunkt kan afgøres, at ansøgerne ikke har retskrav på optagelse. Det er f.eks. elever fra prøvefrie skoler eller elever, der ikke følger undervisning i 2. fremmedsprog. De opfølgende samtaler afholdes hurtigst muligt efter den 29. april.

Den 12. juni afholdes optagelsesprøven for elever, der primo juni ikke er vurderet uddannelsesparate. Der er opfølgende samtaler for disse ansøgere i starten af uge 26.


Den 29. juni afholdes en optagelsesprøve
der primært er for de ansøgere, der ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen i 2020. De opfølgende samtaler afholdes hurtigst muligt efter den 29. juni.

Den centralt stillede optagelsesprøve.

Til prøven skal ansøgeren medbringe billedlegitimation i form af pas eller et billede attesteret af den grundskole, man går på eller sidst gik på. Prøven er en centralt stillet prøve i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi og varer 4 timer. Prøven besvares skriftligt og bedømmes af beskikkede censorer.

Optagelsessamtale.

Ansøgerne indkaldes hurtigst muligt efter den centralt stillede optagelsesprøve til en optagelsessamtale. Her gives en tilbagemelding på resultatet af de centralt stillede prøver og det vurderes om ansøgeren har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Helhedsvurderingen i forhold til optagelse på baggrund af konkret vurdering meddeles ansøgeren umiddelbart efter samtalen.

 Den 4. august afholdes eventuelle sygeoptagelsesprøver.

Retsgrundlag.

Det gældende lovgrundlag frem til den forventede vedtagelse af justering af reglerne pr. 1. april 2020 er følgende:

”Lov om gymnasiale uddannelser” og ”Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser”

Justering af optagelsesreglerne pr. 1. april 2020.

Der er indgået en politisk aftale i november 2019 om justering af de nuværende optagelsesregler og retskrav ift. optagelse. Justeringerne forventes vedtaget med virkning fra 1. april 2020. Detaljerne kan du læse her

Der kan læses mere om optagelsesprøverne via dette link: Optagelsesprøven