Optagelseskrav

Optagelseskrav til gymnasiet

 

Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du retskrav på at blive optaget i gymnasiet, hvis det fremgår af din uddannelsesplan. Du skal have folkeskolens obligatoriske afgangsprøve og aflægge prøve i de fag, som Undervisningsministeriet udtrækker. Du skal også have fulgt undervisningen i 2. fremmedsprog (tysk/fransk) i 2 – 4 år.

Hvis du tager 10. klasse inden gymnasiet, skal du enten aflægge 10. klasses prøve eller folkeskolens afgangsprøve i dansk, engelsk og matematik.

Hvad skal du vælge?

Du skal på din ansøgning til gymnasiet skrive, hvilken studieretning du ønsker. Du har dog mulighed for at vælge om efter grundforløbet, hvis du har valgt forkert. (Skolerne kan udbyde flere studieretninger, end de kan oprette, så du har ingen garanti for, at den studieretning, du har valgt, bliver oprettet.)

Du skal samtidig vælge, hvilket kunstnerisk fag (musik, billedkunst, mediefag eller drama) du ønsker. Endvidere skal du vælge, om du vil fortsætte med det fremmedsprog, du har haft i folkeskolen (tysk eller fransk i to år), eller om du ønsker et begyndersprog (tysk, fransk eller spansk) som du skal have i alle tre år.

For yderligere information kan du klikke på: www.optagelse.dk/