Adgangsforudsætninger til STX

 

 

Adgangsforudsætninger til uddannelserne til studentereksamen

Du kan blive optaget på de 3-årige uddannelser til teknisk (htx), merkantil (hhx) og almen (stx) studentereksamen efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder adgangsforudsætningerne.

Du kan læse om adgangsforudsætningerne her

Du kan læse om processen for uddannelsesparathed her

Bemærk: Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en optagelsessamtale.

Justering af optagelsesreglerne.

Der er indgået en politisk aftale i november 2019 om justering af de nuværende optagelsesregler og retskrav ift. optagelse. Justeringerne forventes vedtaget med virkning fra 1. april 2020.

Du kan læse om detaljerne i justeringen af optagelsesreglerne her