Mammutfesten den 26. februar 2021 aflyses!

14-12-2020

Bestyrelsen for Mammuttens Venner har taget den tunge, men uundgåelige beslutning at aflyse Mammutfesten den 26. februar.

Mammutfesten har de seneste år haft flere end 2000 deltagere, og de nuværende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne er ikke forenelige med afholdelsen af en fest af Mammutfestens dimensioner.

Vi forventer desværre heller ikke, at retningslinjerne vil blive lempet i en grad, der gør det muligt at afholde Mammutfesten i foråret 2021.

Vi er kede af at måtte tage beslutningen om at aflyse årets Mammutfest, men Coronavilkårene gør det umuligt at gennemføre festen.

Mammutfesten afholdes næste gang den 5. november 2021.

På vegne af planlægningsgruppen/Mammuttens Venner – Jørn Andersen