Kulturforståelse og interkulturel kommunikation

28-01-2019

Torsdag d. 24/1 deltog den internationale klasse 1.i i en workshop arrangeret af undervisere fra Mellemfolkeligt Samvirke. Emnet var kulturforståelse og interkulturel kommunikation.

Eleverne blev udfordret til refleksion over egne kulturelle værdier og vaner bl.a. gennem en række rollespil og produktion af små film. Der blev udvist stort engagement og kreativitet fra alles side.