Sprogpulje

Munkensdam Gymnasium udbyder tilskud til sprogskoleophold i lande, hvor det er muligt at forbedre sprogkundskaberne i de fag, som udbydes på gymnasiet. Målet med sprogpuljen er at styrke sprogfagene og dyrke skolens talenter.

Der udbydes tilskud i portioner á min. 1000 kr. Antallet af tildelte portioner bestemmes af rektor, som også står for uddelingen af midler.

Elever, som ønsker at søge om midler til dækning af sprogskoleophold i sommerferien, skal sende en skriftlig ansøgning til rektor senest 15. juni.