Cross-Cultural Meeting Week 14 2017

Som led i skolens internationale arbejde og udvekslingsprogram med gymnasier i Tyrkiet, Litauen, Sverige, Spanien og Frankrig havde vi besøg af lærere og elever i uge 14. I efteråret 2016 var udvalgte elever på besøg i ét af de 5 lande, hvor de boede hos værtsfamilier, fulgte undervisning, så lokale seværdigheder og lærte om områdets historie. I uge 14 var det tid til genbesøg, og der kom 5-9 elever og 1-2 lærere fra hvert sted – det franske gymnasium havde endda sendt en hel klasse som klasseudveksling med Munkensdams franskklasse.

En af dagene var viet til et spændende projektarbejde og temadag om kulturmødet med fokus på boligforhold før og nu i de respektive lande. Det blev en spændende og udbytterig dag, hvor alle lærte noget om de forskellige kulturer, samt hvordan det er samarbejde på tværs af forskellige undervisningsmetoder og sproglige barrierer. Dagen sluttede med fællesspisning for 100 elever og 14 lærere.

Endvidere fulgte eleverne enkelte undervisningsmoduler, besøgte Koldinghus og Trapholt – og en fælles udflugt til Aarhus med besøg på Aros, Moesgaard og Den gamle By.

Som et ikke uvæsentligt resultat har eleverne opbygget venskaber og fået indblik i hinandens kultur og hverdag.