International klasse

Munkensdam tilstræber hvert år at oprette en international klasse med fagkombinationen Engelsk A – Samf. A. Denne studieretningsklasse er for de elever, som interesserer sig for sprog, samfund, kultur og kommunikation i en europæisk og international sammenhæng. For denne klasse vil der kunne laves arrangementer af internationalt tilsnit i og uden for skoletid. Endvidere vil der, i det omfang det er muligt, anlægges et internationalt perspektiv på undervisningen i klassens fag i hele gymnasieforløbet.

Studierejser: Der planlægges 3 studierejser til udlandet, en på hver af de tre årgange. Udgifterne forbundet med rejserne skal den enkelte elev selv afholde. Det forventes, at omkostningerne til de tre rejser tilsammen ikke kommer til at overstige 16.000 kr. Studieturene kan evt. arrangeres som udvekslingsrejser med privat indkvartering. Eleverne i de internationale klasser kan deltage som værter, når skolen har gæster fra udlandet.