Internationalt arbejde på MDG

Målet med det internationale arbejde på Munkensdam Gymnasium er at styrke elevernes kendskab til globale processer, internationale forhold og kulturelle forskelle som en del af den moderne almene dannelse. Hensigten er således at gøre eleverne i stand til at agere i en globaliseret verden.
Opfyldelsen af disse mål sker under hensyntagen til en række praktiske forhold, f.eks. økonomi, tid samt kravene i undervisningsbekendtgørelsen. Vi arbejder derfor med det internationale aspekt på en række områder:

Internationale aktiviteter for elever på skolen · International klasse · Besøg af gæstelærere · Internationale caféarrangementer · Aktiviteter i forbindelse med Operation Dagsværk · Certificate in Advanced English · Kinesisk områdestudium

Internationale aktiviteter for elever i udlandet eller i nærområdet · Studieture · Deltagelse i faglige konkurrencer i udlandet · Elevudveksling med partnerskoler i udlandet · Foredrag og andre aktiviteter med inddragelse af internationale forhold i nærområdet

Internationale aktiviteter for lærere · Rejseprogram i henhold til skolens kompetenceudviklingsplan · Deltagelse i netværksmøder

 

International klasse

Munkensdam tilstræber hvert år at oprette en international klasse med fagkombinationen Engelsk A – Samf. B – Psyk C. Denne studieretningsklasse er for de elever, som interesserer sig for sprog, samfund, kultur og kommunikation i en europæisk og international sammenhæng. For denne klasse vil der kunne laves arrangementer af internationalt tilsnit i og uden for skoletid. Endvidere vil der, i det omfang det er muligt, anlægges et internationalt perspektiv på undervisningen i klassens fag i hele gymnasieforløbet.

Studierejser: Der planlægges 3 studierejser til udlandet, en på hver af de tre årgange. Udgifterne forbundet med rejserne skal den enkelte elev selv afholde. Det forventes at omkostningerne til de tre rejser tilsammen ikke kommer til at overstige 15.000 kr. Studieturene kan evt. arrangeres som udvekslingsrejser med privat indkvartering.