Huebegivenhed og dimission 2021

14-06-2021

Huebegivenhed

I dagene fra mandag d. 21. juni til onsdag d. 23. juni springer studenterne ud. Som vi plejer, kan familierne samles i kantineområdet, hvor huen sættes på hovedet. Retningslinjerne ifm. Covid-19 ændrer sig løbende. Således er begrænsningen på, at man max. kan samles 5 familiemedlemmer med én student nu faldet væk. Da vi dog foresat skal udvise agtpågivenhed, vil vi bede de enkelte familier om at samle sig om hver sit bord, så vi undgår en for stor blanding på tværs af familier. Vi sørger for, at der er god plads mellem bordene. Dertil vil området være godt ventileret og der vil være nem adgang til håndsprit mm.

Vi glæder os til nogle festlige huedage.

Dimission

Fredag d. 25. juni holder vi dimission fra kl. 10.00 – 14.00.

Covid-19 retningslinjerne betyder, at dimissionen holdes indendørs på skolen, men i to omgange – for en halv studenterårgang ad gangen efter denne plan:

10:00-11:30: 3.a, 3.v, 3.w, 3.y og 3.z

12:15-14:00: 3.b, 3.c, 3.d, 3.i og 3.x

Hver student kan have to gæster med til dimissionen.

Vi glæder os til en festlig og højtidelig dimission.

Læs invitationen her.

Rektor