Internationalt arbejde

Målet med det internationale arbejde på Munkensdam Gymnasium er at styrke elevernes kendskab til globale processer, internationale forhold og kulturelle forskelle som en del af den moderne almene dannelse. Hensigten er således at gøre eleverne i stand til at agere i en globaliseret verden.
Opfyldelsen af disse mål sker under hensyntagen til en række praktiske forhold, f.eks. økonomi, tid samt kravene i undervisningsbekendtgørelsen. Vi arbejder derfor med det internationale aspekt på en række områder:

Internationale aktiviteter for elever på skolen

 • Besøg af gæstelærere
 • Internationale caféarrangementer
 • Aktiviteter i forbindelse med Operation Dagsværk
 • Sprogbiograf
 • Kinesisk områdestudium

Internationale aktiviteter for elever i udlandet eller i nærområdet

 • Studieture
 • Deltagelse i faglige konkurrencer i udlandet
 • Elevudveksling med partnerskoler i udlandet
 • Foredrag og andre aktiviteter med inddragelse af internationale forhold i nærområdet

Internationale aktiviteter for lærere

 • Rejseprogram i henhold til skolens kompetenceudviklingsplan
 • Lærerudveksling
 • Deltagelse i netværksmøder