Debatmøde om EU’s rolle i løsningen af globale problemstillinger

31-10-2018

Onsdag d. 31. oktober afholdte foreningen YouGlobe (med støtte fra Europa-Nævnet) et spændende debatmøde på Munkensdam Gymnasium for ca. 200 elever med samfundsfag på A-niveau.

Repræsentanter fra Europæisk Ungdom og Folkebevægelsen mod EU debatterede med eleverne om, hvilken rolle EU spiller og i fremtiden skal spille, i løsningen af globale udfordringer som klimaforandringer og migrations- og flygtningekriser. I løbet af den halvanden time lange debat, blev eleverne aktivt inddraget ved bevægelsesøvelser, mundtlig deltagelse og via sms’er med spørgsmål til debattørerne, der blev vist på storskærm og skabte en direkte involvering af tilhørerne.

I forbindelse med temaet om migrations- og flygtningekrisen diskuteredes spørgsmål omhandlende fx, hvad holdningen er til, at EU betaler Tyrkiet for at holde migranter ude af Europa mod at sætte skub i forhandlingerne om Tyrkiets medlemskab af EU? Og virker aftalen reelt, når så mange migranter er strandet i Grækenland? Kan vi overhovedet løse den igangværende migrations- og flygtningekrise uden at bryde menneskerettighederne?

I forlængelse heraf blev menneskerettighedsaspektet også diskuteret med spørgsmål om, hvorvidt det er en overtrædelse af menneskerettighederne, når EU tillader, at tusindvis af migranter lever under dårlige forhold i græske flygtningelejre? Om det er en god idé, at EU indgår en aftale med Tyrkiet, der ofte forbindes med overtrædelse af menneskerettighederne?

Undervejs blev eleverne løbende bedt om at rejse sig op for på den måde at udtrykke, hvem af paneldeltagerne de var mest enige med, hvilket selvsagt afslørede noget om, hvorvidt EU er problemløser eller problemskaber. Et spørgsmål hvis svar vil få lov at blafre i vinden efter et meget vellykket arrangement.

(Se også her: https://www.ugeavisen-kolding.dk/kolding/Livlig-debat-paa-gymnasiet-om-EU-og-fremtiden/artikel/371516)