Cross-Culturel Meeting Week 12 2018

02-04-2018

Som led i skolens internationale arbejde og udvekslingsprogram med gymnasier i Tyrkiet, Litauen, Sverige, Spanien og Frankrig havde vi besøg af lærere og elever i uge 14. I efteråret 2016 var udvalgte elever på besøg i ét af de 5 lande, hvor de boede hos værtsfamilier, fulgte undervisning, så lokale seværdigheder og lærte om områdets historie. I uge 14 var det tid til genbesøg, og der kom 5-9 elever og 1-2 lærere fra hvert sted.

En af dagene var viet til et spændende projektarbejde og temadag om kulturmødet med fokus på familiehistorier, boligforhold og kultur før og nu i de respektive lande. Det blev en spændende og udbytterig dag, hvor alle lærte noget om de forskellige kulturer, samt hvordan det er at samarbejde på tværs af forskellige undervisningsmetoder og sproglige barrierer. Dagen sluttede med fællesspisning for 60 elever og 14 lærere.

Endvidere fulgte eleverne enkelte undervisningsmoduler, besøgte Koldinghus og Trapholt – og en fælles udflugt til Ribe med besøg på Vikingemuseet, Domkirken og Kammerslusen.

Som et ikke uvæsentligt resultat har eleverne opbygget venskaber og fået indblik i hinandens kultur og hverdag.