Cross-Cultural Meeting Week 14 – 2019

10-04-2019

Som led i skolens internationale arbejde og udvekslingsprogram med gymnasier i Tyrkiet, Litauen, Sverige, Spanien havde vi besøg af lærere og elever i uge 14. I efteråret 2018 var udvalgte elever på besøg i ét af de fire lande, hvor de boede hos værtsfamilier, fulgte undervisning, så lokale seværdigheder og lærte om områdets historie. I uge 14 var det tid til genbesøg, og der kom 8-15 elever og 1-2 lærere fra hvert sted. En af dagene var viet til et spændende projektarbejde og temadag om kulturmødet med fokus på skolen og undervisningen før og nu i de respektive lande. Det blev en spændende og udbytterig dag, hvor alle lærte noget om de forskellige kulturer, samt hvordan det er samarbejde på tværs af forskellige undervisningsmetoder og sproglige barrierer. Dagen sluttede med fælles kaffebord for 60 elever og 10 lærere.

Endvidere fulgte eleverne enkelte undervisningsmoduler, besøgte Koldinghus og Trapholt – og en fælles udflugt til Jelling med besøg på Vikingemuseet samt til Fredericia Vold og den nye kanalby ved Fredericia havn.

Som et ikke uvæsentligt resultat har eleverne opbygget venskaber og fået indblik i hinandens kultur og hverdag.