Covid-19

20-09-2020

Grundet et konstateret tilfælde af Covid-19 blandt skolens elever, har en 1.g-klasse i tidsrummet fra torsdag d. 3. sept. til søndag d. 13. sept. været hjemsendt.

Klassen har i perioden modtaget virtuel undervisning, mens testning af klassens elever og andre ’nære kontakter’ foregik. Der er ikke blevet konstateret flere smittede på skolen.

Klassen genoptog fysisk undervisning på skolen mandag d. 14. sept.

Rektor