Covid-19 og retningslinjer på MDG

12-11-2020

Overordnede retningslinjer for håndtering af Covid-19 tilfælde på Munkensdam Gymnasium

Konstaterer skolen tilfælde af Covid-19 blandt skolens elever eller medarbejdere, arbejder skolen efter de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet. Det vil sige, at vi i samarbejde med den smittede identificerer de nære kontakter , som hjemsendes og bliver bedt om at lade sig teste.

Testtypen skal være en PCR-test, og ikke den hurtige antistoftest, som tilbydes af flere private udbydere.

Præcis hvornår og med hvilke intervaller man skal lade sig teste, fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning Smitteopsporing af nære kontakter. Første test skal dog foretages mindst 4 dage efter, at man er blevet udsat for mulig smitte (dag 0).

Kommunikationen med eleverne foregår via skolens intranet Lectio og via udsendte SMSer. Skolens lærere adviseres om fraværende elever. Eleverne bliver bedt om at aftale virtuelle undervisningsformer med de respektive faglærere.

Ved første negative testresultat vil eleven kunne komme tilbage til fysisk undervisning på skolen. Der vil dog være situationer, hvor det af praktiske årsager kan være svært at sadle om fra virtuel undervisning til fysisk undervisning fra den ene dag til den anden. Hvordan skiftene mellem undervisningsformerne håndteres aftales i dialog mellem skolens ledelse/administration og de implicerede lærere/elever.

En stor og vigtig brik i at undgå smittespredning er, at vores elever er gode til at tage ansvar og tænke sig om. Vi vil i den forbindelse gerne opfordre alle vores elever til at udvise samfundssind. Det betyder, at man skal overholde myndighedernes retningslinjer for at undgå smittespredning:

  • Vask hænder hyppigt
  • Brug håndsprit
  • Undgå håndtryk og kram og hold en afstand på en meter fra andre mennesker
  • Nys og host i ærmet
  • Husk skolens ensretninger og tiltag i forhold til, hvordan man må færdes fysisk på skolen – herunder brug af mundbind i fællesområderne
  • Ikke mindst: Bliv hjemme, hvis du er syg og husk at kontakte skolen.

Har du som forældre spørgsmål til skolens håndtering af Covid-19 eller spørgsmål til konkrete Covid-19 sager på skolen, er du velkommen til at skrive til skolen via ’Kontakt’ på skolens hjemmeside. Du kan også spørge dit barn om at få lov til at kigge med i Lectio.

Rektor