Besøg fra Berlin!

27-09-2020

Torsdag den 24. havde vi besøg af Marianne Danling fra Berlin, som fortalte næsten samtlige tyskelever om verbal og nonverbal interkulturel kommunikation, vigtigheden af at kunne flere fremmedsprog end engelsk i en global verden, samt hvorfor det giver god mening at inddrage fremmedsprog i sin karrierelæring.

Med afmålt coronaforskriftsmæssig afstand mellem stolene kunne vi lige præcis rumme 100 elever ad gangen i hallen, og for at få så mange klasser og hold som overhovedet muligt med, blev arrangementet afholdt både formiddag og eftermiddag.